Bestuursleden:

Voorzitter: Dennis Stukje

Vice-Voorzitter: Klaas - Jan Nekeman 

Secretaris: 

Penningmeester: Willem Lewering

Lid: Ivo van Riel

Lid: Hilda Grezel

Lid: Peter Kuijer

Webeditor / Facebook: Ivo van Riel

 

Commandant: Peter Kuijer

Vaandeldrager: Gerko Hageman

Reserve vaandeldrager:

 

Bar - Commissie

Schietsport - Commissie 
Feestweek - Commissie