Bestuursleden:

Voorzitter: Dennis Stukje

Vice-Voorzitter: Klaas - Jan Nekeman 

Secretaris: Corien Sagel 

Penningmeester: Willem Lewering

Lid: Hendrik Nobbe

Lid: Henk Jager 

Lid: Hanno Engelkes 

Webeditor: Klaas-Jan Nekeman

 

Commandant: Peter Kuijer

Vaandeldrager: Gerko Hageman

Reserve vaandeldrager: Hendrik Nobbe

 

Bar - Commissie

Schietsport - Commissie 
Feestweek - Commissie