Goed schot, goed schot, goed schot!

Bestuursleden:

Voorzitter: Willem Lewering

Secretaris: Garrit Kelholt

Penningmeester: Hendrik Nobbe

Lid: Henri Wünker

Lid: Jan Wage

Advieserend lid: Hendrik vd Veen

Beheer: Willem Lewering

 

Commandant: Peter Kuijer

Vaandeldrager: Gerko Hageman

Reserve vaandeldrager: Hendrik Nobbe